Privacybeleid

 

JURIDISCHE MEDEDELING
 

 

Deze juridische kennisgeving (hierna de "Juridische kennisgeving") regelt het gebruik van de internetportaalservice www.dreamsunspain.com, eigendom van Dream Sun Spain Invest SL met adres Calle Marques de Campo, 37,1,4 (03700), Denia (Alicante), en geregistreerd in het Handelsregister van Alicante, Volume 4085, Folio 160, Pagina A-157291 1e vermelding 

wetgeving 

In het algemeen zijn de relaties tussen Dream Sun Spain Invest SL en de gebruikers van zijn telematicadiensten, aanwezig op internet, zijn onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie.

Inhoud en het gebruik 

De gebruiker wordt geïnformeerd en aanvaardt dat toegang tot deze website op geen enkele manier het begin van een commerciële relatie met het bedrijf inhoudt. 

De eigenaar van de website identificeert zich niet met de meningen die erin geuit worden door zijn medewerkers. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de wijzigingen die het passend acht op zijn website aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving, en kan zowel de inhoud en diensten die via het wordt geleverd als de manier waarop ze worden gepresenteerd of op hun servers worden weergegeven, wijzigen, verwijderen of toevoegen. 

intellectueel eigendom 

De intellectuele eigendomsrechten van de inhoud van de webpagina's, hun grafische vormgeving en codes zijn eigendom van Dream Sun Spain Invest SL en daarom is de reproductie, distributie, openbare communicatie, transformatie of enige andere activiteit die kan worden uitgevoerd met de inhoud van zijn webpagina's verboden, zelfs zonder bronvermelding, behalve met de schriftelijke toestemming van Dream Sun Spain Invest SL Alle handelsnamen, merken of verschillende tekens van welke aard dan ook op de webpagina's van het bedrijf zijn eigendom van hun eigenaren en worden beschermd door de wet. 

Links (links)

De aanwezigheid van links op de webpagina's van Dream Sun Spain Invest SL Het is alleen voor informatieve doeleinden en impliceert in geen geval een suggestie, uitnodiging of aanbeveling over hen.

PRIVACY

 

Vertrouwelijkheid en bescherming van datos 

Voor de toepassing van de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2017 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (RGPD) en organieke wet 3/2018, van 5 december 2018, Data Bescherming en garanties voor digitale rechten, Dream Sun Spain Invest SL  informeert de Gebruiker over het bestaan ​​van een geautomatiseerd bestand met persoonsgegevens gecreëerd door en voor Dream Sun Spain Invest SL   en onder zijn verantwoordelijkheid, om het onderhoud en het beheer van de relatie met de gebruiker uit te voeren, evenals de informatie, training en marketing van de service en activiteiten die daarmee verband houden. Op het moment van aanvaarding van deze algemene voorwaarden, Dream Sun Spain Invest SL De gebruiker zal de verzameling van essentiële gegevens nodig hebben voor de levering van zijn diensten. 

Registratie-bestanden en formulieren 

Het invullen van het registratieformulier is verplicht om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van alle diensten die op internet worden aangeboden. Voor nieuwsbrieven moet u echter uw e-mailadres opgeven en voor het gebruik van bepaalde diensten onder registratie moet u zich registreren als een geregistreerde gebruiker van Dream Sun Spain Invest SL. Het niet verstrekken van de gevraagde persoonlijke gegevens of het niet accepteren van dit gegevensbeschermingsbeleid impliceert de onmogelijkheid om in te schrijven op, te registreren of deel te nemen aan een van de promoties waarin om persoonlijke gegevens wordt gevraagd. 

In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2017 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (RGPD) en organieke wet 3/2018, van 5 december 2018, betreffende gegevens Bescherming en garanties voor digitale rechten, we informeren u dat de persoonlijke gegevens die worden verkregen als gevolg van uw registratie als gebruiker, zullen worden opgenomen in een bestand dat eigendom is van Dream Sun Spain Invest SL CIF B-54936182 en adres aan Calle Marques de Campo, 60,2º, pta. 13-03700 Dénia (Alicante). 

Nauwkeurigheid en juistheid van de verstrekte gegevens 

De geregistreerde gebruiker of de abonnee van nieuwsbrieven is als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de opgenomen gegevens, en ontlast Dream Sun Spain Invest SL van enige verantwoordelijkheid in dit verband. De gebruikers garanderen en reageren in elk geval op de juistheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonsgegevens, en verbinden zich ertoe deze naar behoren up-to-date te houden. De geregistreerde of geabonneerde gebruiker stemt ermee in om volledige en correcte informatie te verstrekken in het registratie- of abonnementsformulier. Dream Sun Spain Invest SL reageert niet op de waarheidsgetrouwheid van de informatie die niet door hemzelf is uitgewerkt en waarvoor een andere bron wordt vermeld, dus het aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor hypothetische schade die kan voortvloeien uit het gebruik van die informatie. Dream Sun Spain Invest SL behoudt zich het recht voor om de informatie op zijn webpagina's bij te werken, te wijzigen of te verwijderen en kan zelfs de toegang tot deze informatie beperken of weigeren. Dream Sun Spain Invest SL wordt vrijgesproken. aansprakelijkheid voor enige schade of schade die de gebruiker kan lijden als gevolg van fouten, defecten of weglatingen in de informatie verstrekt door Dream Sun Spain Invest SL op voorwaarde dat het afkomstig is van andere bronnen dan Dream Sun Spain Invest SL

Cookies 

Om de aangeboden service te versnellen, zal Dream Sun Spain Invest SL ... "cookies" gebruiken om u een betere en persoonlijkere service te bieden. Deze "cookie" wordt geïnstalleerd wanneer de browsesessie via www.dreamsunspain.com begint. Als de gebruiker niet wil dat de "cookie" op zijn harde schijf wordt geïnstalleerd, moet hij zijn browser configureren om ze niet te ontvangen volgens de aanbevolen procedure door uw browser, of verwijder het rechtstreeks op uw computer. In dit geval de snelheid en kwaliteit bij de uitvoering van de diensten van Dream Sun Spain Invest SL Kan afnemen. Zolang u de optie die de installatie van cookies op uw harde schijf verhindert niet hebt geactiveerd, kunt u uw harde schijf verkennen door de handleiding en de hulp van uw besturingssysteem te volgen om erachter te komen van welke server de "cookies" afkomstig zijn. verzonden. Dream Sun Spain Invest SL u slaat uw typische navigatieroute op om onze diensten zoveel mogelijk aan uw voorkeuren aan te passen. De gebruiker stemt uitdrukkelijk in met het gebruik van «cookies» door Dream Sun Spain Invest SL zonder dat u telkens opnieuw uw toestemming hoeft te vragen wanneer u onze site bezoekt. De namen van de servers die de automatische gegevensverzamelingsprocedures verzenden of activeren, zijn te vinden onder het domein www.dreamsunspain.com

minderjarigen 

In het geval dat sommige van onze diensten specifiek op minderjarigen zijn gericht, kan Dream Sun Spain Invest SL. zal de toestemming van ouders of voogden vragen voor het verzamelen van persoonsgegevens of, in voorkomend geval, voor de geautomatiseerde verwerking van gegevens.

Overdracht van gegevens aan derden 

Dream Sun Spain Invest SL. solutions draagt ​​geen gebruikersgegevens over aan derden. 

Uitoefening van het recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet 

U kunt uw communicatie richten en de rechten van toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen op het internetadres info@dreamsunspain.com, of per gewone post gericht aan Dream Sun Spain Invest SL Referentie LOPD, Calle Marques de Campo, 60, 2º, pta. 13-03700 Dénia (Alicante). Om deze rechten uit te oefenen en in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2017 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (RGPD) en organieke wet 3/2018, van 5 december 2018, Garanties voor gegevensbescherming en digitale rechten, het is noodzakelijk dat u uw persoonlijkheid bewijst tegenover Dream Sun Spain Invest SL Door een fotokopie van het nationale identiteitsbewijs of enig ander geldig wettelijk middel te sturen. De wijziging of rectificatie van uw registratiegegevens kan echter worden uitgevoerd op de Site zelf, waarbij u zich vooraf identificeert met uw gebruikersnaam en wachtwoord. 

beveiligingsmaatregelen

Dream Sun Spain Invest SL. heeft de beveiligingsniveaus aangenomen van de bescherming van de Persoonsgegevens die wettelijk vereist zijn, en ze proberen die andere middelen en aanvullende technische maatregelen te installeren die tot hun beschikking staan ​​om verlies, misbruik, wijziging, onbevoegde toegang en diefstal van de Persoonsgegevens die aan Dream Sun worden verstrekt te voorkomen Spanje Invest SL. Dream Sun Spain Invest SL. is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade of verliezen die kunnen voortvloeien uit storingen, weglatingen, onderbrekingen, computervirussen, telefoonstoringen of verbroken verbindingen in de operationele werking van dit elektronische systeem, ingegeven door oorzaken buiten de controle van Dream Sun Spain Invest SL vertragingen of blokkades in het gebruik van dit elektronische systeem veroorzaakt door gebreken of overbelasting van telefoonlijnen of overbelasting in het Gegevensverwerkingscentrum, in het internetsysteem of in andere elektronische systemen, evenals schade die door derden kan worden veroorzaakt door onwettige inmenging buiten de controle van Dream Sun Spain Invest SL De gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat internetbeveiligingsmaatregelen niet onneembaar zijn. 

Acceptatie en Toestemming

De gebruiker verklaart geïnformeerd te zijn over de voorwaarden voor de bescherming van persoonlijke gegevens, aanvaardt en stemt in met de geautomatiseerde verwerking ervan door Dream Sun Spain Invest SL op de manier en voor de doeleinden aangegeven in dit Beleid inzake bescherming van persoonsgegevens. Bepaalde diensten die op het portaal worden aangeboden, kunnen bijzondere voorwaarden bevatten met specifieke bepalingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 

DanishDutchEnglishFrenchGermanNorwegianRussianSpanish

We bellen je, vertel ons wanneer het goed met je gaat

TE KOOP

eigenschappen

DE WINTER LET

eigenschappen
Chat openen
Heb je hulp nodig?
Hallo, hoe kunnen we je helpen?
Hoi, hoe kunnen we je helpen?
Roep
kantoor